Wifi - časté otázky a odpovědi

Základní informace Pravidla připojení Nejčastější otázky

Jaký hardware je potřebný k připojení?

• Klientské AP, vysokofrekvenční kabel k AP, síťový kabel mezi počítač a AP. Pro notebook není potřeba žádný hardware v případě, že je vybaven bezdrátovou WiFi kartou a není v příliš velké vzdálenosti od přístupového AP.

Co je AP?

• AP neboli Access Point – přístupový bod. Dělí se na dva druhy: klientské AP – připojuje se přes něj účastník do sítě a přístupové AP – vytváří síť, do které se jako účastník připojujete.

Jak platím členské příspěvky?

• Členské příspěvky se platí na účet sdružení a jako variabilní symbol musí být uvedeno unikátní číslo účastníka uvedené na smlouvě.

Do kdy musím nahlásit změnu v povinných informacích?

• Co nejdříve. Při změně počítače nebo MAC adresy nebude účastníkovi umožněn přístup do sítě a tudíž ani do internetu.

Co je MAC adresa?

• Unikátní adresa síťové karty v počítači. Podle ní se identifikuji počítače u přístupového AP.

Jak zjistím MAC adresu počítače?

• Záleží na typu operačního systému:

Linux: v Linuxu Spustit konzoli. Příkazem „su“ se přepnout na uživatele „root“ a zadat „ifconfig“. Pokud chcete zobrazit jen podstatné informace, tak stačí „ifconfig | grep“. HW MAC adresa je uvedena za popiskem Hwadr.

Windows XP, Vista, Windows 7: nabídka Start → Spustit → napíšu „cmd“ a potvrdím OK → otevře se příkazový řádek (černé okno s bílým textem) → napíšu „ipconfig /all“ a potvrdím Enter → vyhledám řádek, kde bude vypsáno „Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:“ (pro notebooky „Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:“ → pod tímto řádkem vyhledám řádek, kde bude uvedeno „Fyzická Adresa: . . . .: 00–11–22-AA-BB-CC“ → text „00–11–22-AA-BB-CC“ je MAC adresa.

Windows 98, 95: nabídka Start → Spustit → napíšu „winipcfg“ a potvrdím OK → otevře se okno „Konfigurace IP“ v rolovacím menu vyberu adaptér pro připojení „Ethernet“ (pro notebooky „Adaptér bezdrátové sítě“) → pod tímto oknem vyhledám řádek, kde bude uvedeno „Adresa adaptéru: 00–11–22-AA-BB-CC“ → text „00–11–22-AA-BB-CC“ je MAC adresa. Podrobnější informace zde.

Mohu si připojit nový počítač do sítě sám?

• Pokud to zvládnete jak hardwarově tak softwarově, tak ano. Stejně ale musíte požádat některého správce, aby vám zaregistroval novou MAC adresu počítače v přístupovém AP, jinak se do sítě nedostanete.

Napsal Jiří Horálek, tisk, přečteno 4928x